Noční klid

Strážníci byli vysláni do ulice sadová, kde v blízkosti fotbalového hřiště docházelo k rušení nočního klidu. Strážníci vyzvali pořadatele soukromé akce ke ztišení produkce, aby nedocházelo k rušení nočního klidu. Následnou kontrolou nebylo rušení nočního klidu zjištěno.