Nezapomeňte zkontrolovat zda máte správně zapsané vozidlo v registru vozidel

MDČRMinisterstvo dopravy ČR vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla. Kontrolu lze provést vložením čísla osvědčení o registraci vozidla (ORV, tzv.“malý techničák“) do aplikace, která je dostupná na webové adrese www.dokonceteregistraci.cz . Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla správně dokončena nebo je nutné registraci dokončit (zapsat vlastníka vozidla k určitému datu). Další informace naleznete v letáku MDČR nebo přímo na Odboru dopravy a silničního hospodářství, Topolčianská 447/1, Litoměřice. Další informace na stránkách MDČR.
ODaSH LTM