Nevítaný exotický host

V současné době mnoho lidí chová exotická zvířata. Majitelé těchto zvířat by měli svá terária zabezpečit tak, aby jejich miláčci nemohli utéct. Pokud se tak nestane a chovateli ať už je to had nebo pavouk uteče, nastane problém. Jak pro majitele, tak pro širokou veřejnost. Může se jednat o jedovatý druh, škrtiče atd…. Jestliže občan exotické zvíře nalezne v bytě, nebo i mimo domov, v žádném případě by na  něj neměl sahat nebo se ho sám pokoušet odchytit. Nejlepším řešením v dané situaci je vyrozumět městskou policii. Městská  policie Litoměřice disponuje základními odchytovými prostředky. Z každé směny byl vybrán jeden strážník, který absolvoval školení na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně a získal tak osvědčení na odchyt zvířat. Dále pak operační středisko disponuje kontakty na různá sdružení, která se chovem těchto zvířat zabývají. V Litoměřicích městská policie úspěšně spolupracuje s občanským sdružením CANCER. Toto sdružení již několikrát strážníkům pomohlo s odchytem nevítaného návštěvníka.