Nerespektování výzvy strážníků

Dnes v odpoledních hodinách bylo na operační středisko MP Litoměřice přijato oznámení, že v ulici Na Bídníci je skupinka lidí, která si dělá údržbu na vozidlech a vyhazují odpad z vozidel do přilehlé betonové skruže. Tyto osoby rovněž neměly podle oznamovatelky ochranné prostředky na ústech a nosu. Strážníci občany vyzvali, aby měli na veřejném prostranství nasazené roušky, nepořádek po sobě uklidili a místo opustili. Muži výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci nerespektovali, proto jim byla uložena bloková pokuta ve výši 10 000,-Kč v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.