Neoprávněný zábor veřejného prostranství

Dne 16.5.2014 ve večerních hodinách, strážníci městské policie  během hlídkové činnosti v ulici Odboje zjistili porušení zákona č.200/1990 Sb. §47/1h. Přestupku se dopustí ten, kdo poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení.

Strážníci přestupek proti veřejnému pořádku vyřešili na místě.
DSCF0087