Neoprávněný zábor veřejného prostranství

Dnes v poledních hodinách strážníci městské policie  během hlídkové činnosti v ulici Werichova zjistili porušení zákona č.200/1990 Sb. §47/1hPřestupku se dopustí ten, kdo poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení.

Strážníci přestupek proti veřejnému pořádku vyřešili na místě blokovou pokutou.