Neoprávněný zábor veřejného prostranství

Dne 15.3.2014 v dopoledních hodinách, strážníci městské policie  během hlídkové činnosti v ulici Růžovka zjistili porušení zákona č.200/1990 Sb. §47/1h. Přestupku se dopustí ten, kdo poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení.

Strážníci jeden z přestupků proti veřejnému pořádku vyřešili na místě blokovou pokutou. Druhý  přestupek budou strážníci  oznamovat příslušnému správnímu orgánu města, protože řidič vozidla s přestupkem nesouhlasil.
DSCF0130