Neoprávněný zábor veřejného prostranství

Dne 4.3.2014 v dopoledních hodinách, strážníci městské policie  při kontrole svěřeného okrsku v parku Jiráskovy sady zjistili porušení zákona č.200/1990 Sb. §47/1h. Přestupku se dopustí ten, kdo poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení.

Strážníci přestupek proti veřejnému pořádku vyřešili na místě blokovou pokutou.