Návštěva Speciální základní školy a Praktické školy Lovosice

DSCF5623Dne 16. 10. 2013, v 9:00 hod. navštívila Městskou policii Litoměřice Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice. Po předem domluvené návštěvě se na služebnu MP Litoměřice přišlo podívat 24 dětí. Děti se seznámily s činností Městské policie a její technickou vybaveností (Městský kamerový systém, hlídková vozidla, odchytové prostředky, donucovací prostředky). Proběhla také praktická ukázka nasazení pout. Návštěva probíhala formou přednášky v podání strážníka MP Litoměřice Bc. Dominika Hanka pověřeného úkoly na úseku prevence kriminality. Poté se přednáška přenesla do formy diskuze a dotazů. Děti byly velice aktivní a zvědaví z čehož vzniklo příjemné setkání.
DSCF5624