Návštěva Speciální základní školy a Praktické školy Lovosice

Dne 20. 10. 2016 v 9:15 hod. navštívila Městskou policii Litoměřice Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice. Po předem domluvené návštěvě se na služebnu MP Litoměřice přišlo podívat cca 25 dětí. Děti se seznámily s činností Městské policie a její technickou vybaveností (Městský kamerový systém, hlídková vozidla, odchytové prostředky, donucovací prostředky). Nechyběla také praktická ukázka nasazení pout. Návštěva probíhala formou přednášky v podání strážníka z oddělení prevence MP Litoměřice, pověřeného úkoly na úseku prevence kriminality. Poté se prezentace přenesla do formy diskuze a dotazů. Děti byly velice aktivní a zvědavé, z čehož vzniklo příjemné setkání.