Muž vyhodil nábytek mimo kontejner

Dnes v poledních hodinách  řešili strážníci v ulici Stavbařů oznámení  o odložení odpadu mimo místa k tomu určená. Na tuto událost upozornil občan, kterému nebylo lhostejné konání tohoto muže. Hlídka na místě zjistila u kontejnerů odložený starý nábytek a dveře, i přesto, že byl dnes v tuto dobu otevřen sběrný dvůr. Operační MKS zaznamenal část tohoto jednání městským kamerovým systém. Muž je podezřelý ze spáchání přestupku dle § 69/2 185/2001 Sb. , zákona o odpadech. Strážníci budou toto podezření ze spáchání přestupku oznamovat příslušnému správnímu orgánu.