Likvidace příbytku bezdomovců

Dne 13.8.2019 došla Městské Policii Litoměřice trpělivost s bezdomovci, kteří svým nepořádkem při přespávání v různých částech města znečišťují veřejné prostranství, a po likvidaci různých textílií, peřin, spacáků, dek a jiných hadrů ve spodní části Jarošovy ulice, se zaměřili na litoměřické Parkány, kam se bezdomovci přestěhovali. Jelikož neoprávněně zabrali a svévolně si uzamkli provozně technický kout v historické části Parkánů pod schody, kam si nastěhovali další množství dek, spacáků a jiných hadrů, tak navíc tyto hadry rozvěsili i po historických hradbách, kde je sušili.
Mě Policie Litoměřice se spojila s Technickými službami města Litoměřice a ty tyto hadry a jiné textilní části z Parkánů uklidili a odvezli v mnoha pytlích na skládku. Díky tomuto zásahu se vrátila část historických hradeb zpět svému turistickému účelu.
Zvláštní poděkování patří Technickým službám Litoměřice za likvidaci tohoto zapáchajícího textilního odpadu a dalšího nepořádku v daných místech !