Krádež železného materiálu ze stavby

Dnes 4.8.2014 ve večerních hodinách hlídka městské policie u OC OBI  zajistila mladíka, který zcizoval  z přilehlé stavby kovové roxory.  Při ověřování totožnosti strážnici zjistili, že se jedná o  osobu mladší 15 let. Strážníci mladého sběrače kovů ihned předali rodičům. Při následném podaní vysvětlení před zákonným zástupcem se mladík k činu doznal. Dle zákona č. 200/1990 Sb. § 5 – za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku. Strážníci budou celou věc oznamovat příslušnému sociálnímu odboru.
DSCF0830