Krádež benzínu

V průběhu hlídkové činnosti v lokalitě Kocanda zaznamenala hlídka vytékající kapalinu ze zaparkovaného vozidla. Šetřením na místě bylo zjištěno, že nádrže některých zaparkovaných vozidel jsou navrtané a benzín z nich vytéká do přistavených kanystrů pod vozidly. Hlídce se bohužel nepodařilo na místě zadržet žádnou podezřelou osobu. Strážníci provedli lustraci poškozených vozidel a vyrozuměli majitele. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která si věc převzala k dalšímu šetření. Dále bylo prováděno v součinnosti s PČR aktivní šetření ke zjištění pachatele, kdy bylo zjištěno podezřelé vozidlo. Následně bylo provedeno vyhodnocení kamerového sytému, kde byl zaznamenán pohyb  podezřelého vozidla. Zjištěné informace byly předány PČR.