Kdy bude Tyršův most otevřen?

Vzhledem k tomu, že město Litoměřice není investorem probíhající rekonstrukce Tyršova mostu, není majitelem mostu, a nemá tedy žádnou možnost ovlivnit průběh stavby, ačkoliv se pravidelně jeho zástupci účastní kontrolních dnů, požádali jsme o vyjádření k tomu kompetentní orgány. „V současné době oprava Tyršova mostu na silnici I/15 v Litoměřicích finišuje. Zhotovitel předpokládá ukončení uzavírky silnice I/15 na konci dubna,“ uvedl dnes (15. března) Václav Havlan z úseku výstavby Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Dále vyjmenoval body důležité v postupu prací:
1. Výluky na trati ČD
V termínu od 13. do 18. března proběhnou poslední výluky na trati ČD, při kterých je třeba obnovit trakční vedení pod mostem, osadit na most zábrany proti dotyku a odstranit provizorní lávku pro pěší umístěnou v poli mostu přes ČD. Provizorní lávku nelze, bohužel, ponechat déle, neboť plán výluk na tratích ČD již nemá jiný termín volný. Pohyb chodců bude po odstranění lávky veden bezpečným koridorem skrz staveniště.
2. Prodloužení původní nosné konstrukce mostu přes Labe na litoměřické opěře a následné osazení posledního dilatačního závěru mostu
Práce již byly zahájeny, probíhají dle předpokladu.
3. Dokončení pláně na násypu silničního tělesa
Zde stavbaře potrápil zasypaný historický most. Při loňském suchém létě vykazovaly zásypy původního kamenného mostu větší únosnosti než v současné době. Proto musely být v aktivní zóně vozovky vyměněny provedené vrstvy za únosnější. To stálo stavbaře další zdržení. Zhotovitel přesto předpokládá ukončení uzavírky silnice I/15 na konci dubna.
Přejme si, aby nás již další nepředvídatelné okolnosti při provádění stavby nečekaly a aby stavba mohla být dokončena dle termínů dnes známých,“ dodal Václav Havlan za investora stavby, kterým je ŘSD.
zdroj: www.litomerice.cz, Břeňová Eva

Napsat komentář