Informace PK a KŠ Města Litoměřice, 5.6.2013@09:40 hodin

Aktuální stav výše hladiny řeky Labe dne 5.6.2013 v 9:30 hodin 894 cm. Předpokládaná výše hladiny při kulminaci 940 cm. Bohušovice nad Ohří a Terezín díky protipovodňovým hrázím jsou z velké části uchráněny. Obce Nové Kopisty, Počáply jsou zatopeny.