Dopravní omezení – parkoviště u Městské nemocnice Litoměřice

Upozorňujeme návštěvníky a zejména řidiče jedoucí vozidly do městské nemocnice Litoměřice v ulici Žitenická na dopravní omezení týkající se kapacity hlavní parkovací plochy před městskou nemocnicí. Dne 16. září byly zahájeny práce na opravě povrchu parkoviště.
20130926_nemocnice Práce budou probíhat ve dvou etapách:
etapa č. I.  – 16. září až 27. říjen 2013, jižní část parkoviště směrem ke staré budově nemocnice (viz. přiložený snímek)
etapa č. II. – 28. říjen až 30. listopad 2013, severní část parkoviště směrem k obci Žitenice (viz. přiložený snímek).
Po dobu provádění prací nebude možné v dotčené části plochy parkoviště parkovat!

situace nemocnice nahled