Dohled nad veřejným pořádkem v parku Jiráskovy sady

V dnešních odpoledních hodinách se strážníci městské policie věnovali zvýšenému dohledu nad veřejným pořádkem a dodržování vyhlášek města v parku Jiráskovy sady. Preventista kriminality se v parku setkal s dětmi z mateřské školky, ve které měl v nedávné době besedu zaměřenou na problematiku bezpečného chování dětí, jak v domácím, tak i ve venkovním prostředí. Toto setkání  a pozdravy  dětí  našeho preventistu  velice potěšilo.

2015-11-10 13.52.11