DĚTSKÝ DEN BEZ ÚRAZU

Dne 18. dubna 2013 od 8:00 do 12.00 hod. se uskutečnila preventivní akce s názvem: Dětský den bez úrazuTato akce probíhá již tradičně každý rok na Dětském dopravním hřišti v Jiráskových sadech a je věnovaná žákům 2. tříd Litoměřických základních a spec. Škol.

Cílem akce bylo seznámit tuto věkovou skupinu s činností složek IZS a informovat ji o tom, že úraz není náhoda, a že při správném chování, dodržování pravidel lze jeho následky zmírnit nebo dokonce zabránit.

 Strážníci Městské policie Litoměřice informovali žáky:

  • o speciální technice a vybavenosti strážníků
  • o pravidlech veřejného pořádku
  • o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
  • o správném postupu jednání při mimořádné události

Hodnocení: počasí se velice vydařilo, akce se zúčastnilo 285 žáků druhých tříd sedmi Litoměřických základních škol. Děti si kromě drobných dárečků odnesli i spoustu cenných informací a příjemných zážitků.

DSCF1884

Napsat komentář