Další podomní prodej – ul. Nezvalova

Dne 9.1.2015 v odpoledních hodinách se opětovně dvojice mužů na sídlišti „Severozápad“ pokusila v panelových domech oslovit obyvatele a nabízet jim levnou energii. Díky všímavosti spoluobčanů, kteří upozornily Městskou Policii v Litoměřicích, strážníci tuto dvojici mužů zadržela přímo při nabízení produktů a za porušení Nařízení města č. 2/2014 byla každému uložena bloková pokuta a jejich činnost ukončena.

door to door salesman talking to elderly woman* ilustrativní foto