Chraň sebe a svůj majetek

Městská policie Litoměřice se dnes podílela na preventivně-bezpečnostní akci pro seniory pod názvem projektu „Chraň sebe a svůj majetek“. Jeho cílem je zvýšit bezpečí seniorů. Jedná se o instalaci bezpečnostního řetízku a panoramatického kukátka. Při samotné montáži senioři dále dostávají samolepky a letáky s upozorněním, jak předcházet rizikovým situacím.
V posledních letech byla zaznamenána řada případů majetkové trestné činnosti páchané na seniorech v jejich domovech formou podvodných krádeží a loupeží s použitím násilí. Proto se město Litoměřice společně s policií více zaměřilo na ochranu starších občanů a osob s handicapem a připravilo pro ně projekt, který finančně podpořilo Ministerstvo vnitra.