Chodci a reflexní prvky

Dnešního dne 20. února 2016 vstoupila v platnost novela „Silničního zákona“,  z.č.361/2000 Sb., (Zákon o provozu na pozemních komunikacích), která dle § 53 odst. 9 ukládá chodcům povinnost nosit za snížené viditelnosti na oblečení prvky z retroreflexního materiálu. Povinnost vzniká chodcům pohybujícím se mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Prvky musí být umístěny tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu. Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva dopravy zde.
tabulka