ČEZ poskytne svým zákazníkům postiženým povodněmi elektřinu a plyn po tři měsíce zdarma

Nabídka pomoci je určena jak odběratelům nízkého napětí, tedy domácnostem a malým podnikatelům, tak i velkoodběratelům.
Zákazníkům z řad domácností a malých podnikatelů Skupina ČEZ nabízí pomoc ve formě dodávek elektřiny a plynu po 3 měsíce zdarma. Po tuto dobu zákazníci ČEZ Prodej, s. r. o., nebudou muset hradit zálohy za elektřinu a plyn. Princip požádání je jednoduchý – každý z dotčených zákazníků si žádá individuálně na základě dokumentu Potvrzení o poškození odběrného místa povodní.
Tento formulář musí být potvrzen zástupcem obecního úřadu, městského úřadu, nebo úřadu městské části na základě skutečného stavu postižení jejich odběrného místa. U domácností a malých podnikatelů je pomoc omezena na zatopení obytných místností a provozovny minimálně do výše 0,5 metru. Netýká se garáží, sklepů, kůlen a obdobných prostor. Potvrzený formulář zákazníci zašlou buď na adresu ČEZ Zákaznické služby, s. r. o., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, nebo elektronicky na cez@cez.cz či osobně doručí na zákaznická centra Skupiny ČEZ, a to nejpozději do 31. července 2013. O přiznání pomoci od Skupiny ČEZ budeme jednotlivé zákazníky informovat formou nového předpisu záloh, kde bude tato 100% sleva na elektřinu či plyn po příští 3 měsíce zohledněna a který jim bude zaslán. Sleva se projeví také v ročním vyúčtování spotřeby energií. Ti, kteří pomoc využijí, za uvedené 3 měsíce zaplatí pouze povinné platby, a to daň z elektřiny či plynu a DPH. Taktéž pro velkoodběratele z řad zákazníků Skupiny ČEZ, které postihla povodeň, jsme připravili speciální úlevy, které jim v následujícím období pomohou s obnovením výroby. Obsluha podniků je individuální a tudíž i pomoc má obdobný charakter. Stačí, když podnik kontaktuje svého obchodního zástupce ČEZ. I v tomto případě bude společnost ČEZ Prodej, s. r. o., vyžadovat výše specifikované Potvrzení o poškození odběrného místa povodní.
V případě nutnosti dalších informací prosím kontaktujte Zákaznickou linku Skupiny ČEZ 840 840 840, nebo využijte kontaktních center Skupiny ČEZ ve Vašem regionu.

Zuzana Řezníčková
Exekutivní ředitel pro Retail & SME
ČEZ Prodej, s. r. o.