Černá skládka

V rámci výkonu služby v přiděleném okrsku nalezli strážníci v ulici Pobřežní založenou černou skládku. Strážníci na místě provedli fotodokumentaci a šetření ke zjištění poznatků k osobě, která černou skládku založila. Šetřením se nepodařilo zjistit konkrétního pachatele a proto byla po zadokumentování celá věc předána příslušnému odboru MÚ.