Blokové čištění komunikací UPOZORNĚNÍ pro řidiče

Od 1. dubna 2015 bude v průběhu roku prováděno blokové čištění komunikací v majetku města. Čištění komunikací provádí Technické služby města Litoměřice a v současné době již probíhá osazování přenosného dopravního značení na první letošní termín čištění, kterým je 1. duben 2015. Upozorňujeme řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost osazenému přenosnému dopravnímu značení při parkování svých vozidel a předešli tak odtažení svého zaparkovaného vozidla a s tím spojeným nákladům v souladu s ustanovením § 19 odst. 5, 6  Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacíchNařízením rady města č.1/2013 a Nařízením rady města č.3/2013. Podrobnější informace o termínech čištění, blocích ulic a mapu ulic, naleznete na našich stránkách v menu „Rádce“.