Beseda v MŠ PALETKA

Dne 17.4.2015, od 9:30 do 11:00 hodin byla po vzájemné spolupráci strážníka MP Litoměřice Dominika Hanka s vedením Mateřské školy PALETKA Hanou Mráčkovou, uskutečněna beseda v rámci Programu prevence kriminality.
Beseda byla zaměřena především na problematiku chování dětí k neznámým lidem, jak správně přecházet silnici, co mají dělat, když se ztratí (znalost svého jména, příjmení a adresy), jak si počínat, když se ocitnou doma sami a někdo zazvoní. Děti byly dále seznámeny seznámeny s činností MP Litoměřice (dohledem na pořádek a bezpečnost ve městě, donucovacími prostředky- obušek, pouta, střelná zbraň).
Beseda byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část byla prováděna formou vyprávění a dotazování na interaktivních CD pro děti o bezpečnosti. V Praktické části se testoval účinek aplikované teorie. Dětem byly při pobytu na zahrádce nabízeny (strážníkem v civilním oblečení ) sladkosti, drobné hračky a poté se dokumentovalo jejich počínání. Celá akce byla strážníky MP Litoměřice a vedením Mateřské školy PALETKA zhodnocena velice kladně. Jelikož se jedná, již o 4.ročník takto aplikované besedy, byl zaznamenán veliký účinek ponaučení, především u starších dětí, které se již nenechají zlákat a situaci řeší předem daným způsobem. Mladším dětem beseda spojená s praxí přinesla řadu ponaučení a kladné momenty přispěly k vytvoření pozitivních vztahů mezi dětmi a strážníky.