Beseda v MŠ Paletka

Městskou policií Litoměřice bylo úspěšně realizováno několik preventivních programů určených především dětem. ( Děti jsou naše budoucnost…)
Dne 3. 4. 2014, od 9: 30 do 11: 00 hod. byla po vzájemné spolupráci strážníka MP Litoměřice Dominika Hanka s vedením Mateřské školy PALETKA Hanou Mráčkovou, uskutečněna beseda.
Beseda byla zaměřena především na problematiku chování dětí k neznámým lidem, jak správně přecházet silnici, co mají dělat, když se ztratí (znalost svého jména, příjmení a adresy), jak si počínat, když se ocitnou doma sami a někdo zazvoní a dále byli seznámeny s činností MP Litoměřice (dohledem na pořádek a bezpečnost ve městě, seznámení s donucovacími prostředky- obušek, pouta, střelná zbraň a osobně si vyzkoušeli komunikaci přes „vysílačky“).
Beseda byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část byla prováděna formou vyprávění a dotazování na obrázkově poučné příběhy. V Praktické části se testoval účinek aplikované teorie. Dětem byly při pobytu na zahrádce nabízeny (strážníkem v civilním oblečení ) sladkosti, drobné hračky a poté se dokumentovalo jejich počínání.
Závěr celé akce byl podle strážníků MP Litoměřice a vedení Mateřské školy PALETKA hodnocen velice kladně. Jelikož se jedná, již o 3. ročník takto aplikované besedy, byl zaznamenán veliký účinek ponaučení, především u starších dětí, které se již nenechají zlákat a situaci řeší předem daným způsobem. Mladším dětem beseda spojená s praxí přinesla řadu ponaučení a kladné momenty přispěli k vytvoření pozitivních vztahů mezi dětmi a strážníky.