Beseda v MŠ Kamarád

Městskou policií Litoměřice bylo úspěšně realizováno několik preventivních programů určených především dětem. ( Děti jsou naše budoucnost…)
Dne 5. 5. 2014, od 9: 30 do 11: 00 hod. byla po vzájemné spolupráci strážníka MP Litoměřice Dominika Hanka s vedením Mateřské školy „Kamarád“ Jindřiškou Kontrovou, uskutečněna beseda.
Beseda byla zaměřena především na problematiku chování dětí k neznámým lidem, jak správně přecházet silnici, co mají dělat, když se ztratí (znalost svého jména, příjmení a adresy), jak si počínat, když se ocitnou doma samy a někdo zazvoní a dále byly seznámeny s činností MP Litoměřice (dohledem na pořádek a bezpečnost ve městě, seznámeny s donucovacími prostředky – obušek, pouta, střelná zbraň apod.).
Beseda byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část byla prováděna formou vyprávění a dotazování na obrázkově poučné příběhy. V praktické části se testoval účinek aplikované teorie. Dětem byly při pobytu na zahrádce nabízeny (strážníkem v civilním oblečení ) sladkosti a poté se dokumentovalo jejich počínání.
V této litoměřické MŠ se podobná preventivní akce ještě nekonala, a proto bylo velmi milé překvapení, když v teoretické části, při vyprávění a dotazování, děti vše správně věděly. Velké překvapení přinesla praktická část. Některé děti se nechaly zlákat a bonbónek od strážníka v civilu si vzaly, některé dokonce i snědly…. pochvala patřila těm, které naopak jednaly správně a vše nahlásily učitelce.
Závěr celé akce byl podle strážníků MP Litoměřice a učitelek Mateřské školy Kamarád hodnocen velice kladně. Beseda spojená s praxí přinesla řadu ponaučení a kladné momenty přispěly k vytvoření pozitivních vztahů mezi dětmi a strážníky. Strážníci na závěr obdarovali děti voskovkami a omalovánkami (viz. foto).