Beseda v Klubu důchodců.

Dne 21.1.2017 proběhla přednáška v Klubu důchodců, ulice Alšova na téma „Bezpečnost“. S členy klubu jsme hovořili o bezpečnostních rizicích, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Odpovídali jsme na otázky týkající se násilí páchaném na seniorech, bezpečnosti v silničním provozu a vysvětlili jsme dotazy týkající se znění současných platných vyhlášek města Litoměřice.

Spolu s preventistkou PČR Pavlou Kofrovou přednášku vedl i preventista Městské policie Robert Čelko. Všechny dotazy týkající se dané problematiky byly srozumitelně zodpovězeny a v následné diskusi podrobně rozebrány. V daném duchu budeme pokračovat i nadále v našich pravidelných besedách.