Asistence RZP

Na základě žádosti operačního střediska RZP provedla hlídka MP Litoměřice asistenci při převozu agresivního pacienta z ulice Na Vinici do Městské nemocnice. V průběhu eskorty nedošlo ke zranění osob ani škodě na majetku.