Alkohol na veřejnosti

Kamerovým systémem bylo zaznamenáno požívání alkoholu třemi muži na Mírovém náměstí. V prostoru Mírového náměstí je požívání alkoholu mimo vymezená místa zakázáno Obecně závaznou vyhláškou č.5/2013. Hlídka strážníků provedla kontrolu podezřelých osob a provedla jejich poučení o zákazu. Přestupky byly vyřešeny na místě v blokovém řízení.