Akce „Chraň sebe a svůj majetek“ v Domově U Trati Litoměřice

Dne 4.5.2017 se uskutečnila akce s názvem „Chraň sebe a svůj majetek“ v Domově U Trati Litoměřice. Akce byla zaměřena na bezpečné chování seniorů doma i mimo domov. Zúčastnilo se cca 20 seniorů z tohoto zařízení, kteří nás pozvali a byli velice nadšení z naší návštěvy.
Účastníci akce se dozvěděli jak se zachovat při útocích na jejich osobu a majetek. Co udělat při situacích, do kterých se mohou dostat v běžném životě. Jak zvýšit své bezpečí a ochránit svůj majetek. Dále byli seznámeni s novými právními předpisy.
Preventisté z Městské policie Litoměřice str. Robert Čelko a Policie ČR nprap. Pavla Kofrová předvedli praktickou ukázku ochranných prvků a sebeobrany.