Zóna placeného stání v Litoměřicích


Často se stává, že vozidla nesprávně parkují v „zóně placeného stání“ a strážníci jsou poté nuceni tyto řidiče řešit a sankcionovat.
Velký podíl v tomto jednání sehrává malá informovanost, a proto bychom Vás v rámci primární prevence chtěli informovat a seznámit s Parkovacím systémem v Litoměřicích, který upravuje Nařízení Rady města Litoměřice č.1/2014 – o parkování.
Před lety bylo z centra města Litoměřice odstraněno velké množství svislého dopravního značení, tyto značky dnes nahrazuje značka IZ8a (Zóna s dopravním omezením) „Zóna placeného stání“,  (MAPA ZÓNY – zde)

která má svůj začátek a konec. Setkáte se s ní při vjezdu do centra města a to v ulicích Lidická, Novobranská, Dlouhá a Vavřinecká. Dopravní značení s nápisem „ZÓNA“ ukládá všem vozidlům v centru Litoměřic, mimo vyznačená parkoviště (placené / réservé), ZÁKAZ ZASTAVENÍ! To neplatí pro vozidla, která zajišťují zásobování max. však na dobu 30 minut.,VZ_zásobování zákaz vjezdu autobusů a nákladních vozidel s hmotností nad 10 tun., kromě vozidel, které mohou zásobovat od 17 – 10 hod.. Místa vyhrazená pro majitele parkovacích karet, jsou označena dopravním značením IP12 RÉSERVÉ s očíslováním. Parkování v zóně je povoleno pouze na vyznačených místech za poplatek, který můžete uhradit v parkovacích automatech. Lístek poté umístěte na viditelném místě na palubní desce ve vozidle. Můžete také využít platbu formou SMS tzv. SMSParking. Žádáme všechny řidiče, aby respektovali dopravní předpisy a neparkovali na místech, kde to není povoleno a samy sebe nevystavovali postihu za přestupek. Děkujeme, Vaše Městská policie Litoměřice ;-).