SMSParking

SMSParking

V Litoměřicích je možné zaplatit parkovné prostřednictvím mobilního telefonu odesláním SMS. Služba SMSParking přináší zákazníkům možnost úhrady za využití parkovacího místa bez kontaktu s parkovacím automatem včetně možnosti prodloužení doby parkovného a upozornění na uplynulou, zaplacenou parkovací dobu. Vše bez toho, že by řidič byl nucen běžet k automatu. Parkování je v souladu s Nařízením Rady města Litoměřice č.1/2014, č.1/2015 a č.1/2016  rozděleno do třech zón:
ZÓNA 01 – Tvar SMS Zóna 01 LT 01 RZvozidla   
ZÓNA 02 – Tvar SMS Zóna 02 LT 02 RZvozidla
ZÓNA 03 – Tvar SMS Zóna 03 LT 03 RZvozidla
Objednávka platby parkovného se provádí odesláním SMS v příslušném tvaru
LTmezeraXXmezeraRZvozidla na telefonní číslo 902 06
LT = klíčové slovo SMSParkingu Litoměřice
XX = kód zóny
RZvozidla = RZ nebo SPZ vozidla bez mezer a pomlček
= celodenní parkovné (týká se pouze zóny 02),
znak se připisuje po zadání mezery za základní SMS např. LT 02 1U21234 D
U = upozornění na konec předplacené doby, znak se připisuje po zadání mezery za základní SMS např. LT 02 1U21234 U
Objednávku parkovného lze také provést prostřednictvím načtení QR kódu, který je viditelně umístěn v každé placené zóně.

QR kód zóna 01
QR kód zóna 01
QR kód zóna 02
QR kód zóna 02
QR kód zóna 03
QR kód zóna 03

Parkovné je zaplaceno až po obdržení potvrzující SMS.
Potvrzující SMS je nutné uschovat pro potřebu možné kontroly.
Tisk účtenky a reklamační formulář je dostupný na www.parkovacilistek.cz
Provozovatel u tohoto plnění není osobou povinnou k dani dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb.
Číslo (902 06) je jednotné pro všechny operátory v ČR.
Cena odeslané SMS dle Vašeho operátora.
Pro platbu je nutné mít aktivní službu Premium SMS.
On-line kontrolní činnost provádí v rámci výkonu služby Městská policie Litoměřice a pověřený pracovník TSM.