Nový kamerový bod MKS Litoměřice

Městská POLICIE Litoměřice doplnila stávající kamerový systém o nový kamerový bod. Kamera je instalována u křižovatky ulic Na Valech – Veitova. Instalována byla kamera VipCam Dome s 36 násobným optickým zoomem. Obraz je přenášen digitální trasou na server Městské policie. Celkové náklady na instalaci nového kamerového bodu činily 486.500,-Kč. 350.000,-Kč  bylo získáno na základě zpracované žádosti z dotačního Programu prevence kriminality 2013 Ministerstva vnitra ČR. Instalace nového kamerového bodu umožňuje monitorování částí veřejného prostranství v ulicích Na Valech, Dvořákova, Veitova a Novobranská. Instalací kamery byl zvýšen dohled nad veřejným pořádkem v lokalitě, kde je silný pohyb chodců a vedou zde také docházkové trasy dětí do místních škol. Pod dohledem kamery jsou také parkoviště pod budovou O2 a parkoviště u hradeb. Kamera dále přispívá k dohledu nad provozem na pozemních komunikacích v lokalitě, ve které je značný silniční provoz po páteřní průtahové komunikaci II. Třídy. V blízké době je plánováno uzavření Tyršova mostu a zatížení této komunikace se ještě několikanásobně zvýší.