Nařízení Rady města

Nařízení Rady města Litoměřic č. 1/2016 – parkování
Nařízení Rady města Litoměřic č. 2/2015 – parkování
Nařízení Rady města Litoměřic č. 1/2015 – Zadání zpracování lesních hospodářských osnov
Nařízení Rady města Litoměřic č.4/2014 – stanovení max.ceny za nucený odtah vozidel
Nařízení Rady města Litoměřic č. 3/2014 – zimní údržba komunikací
Nařízení Rady města Litoměřic č. 2/2014, o zákazu podomního prodeje
Nařízení Rady města Litoměřic č. 1/2014, o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy
Nařízení Rady města Litoměřic č.4/2013, o provádění zimní údržby
Nařízení Rady města Litoměřic č.3/2013, odtah vozidel
Nařízení Rady města Litoměřic č. 1/2013, o nuceném odtahu vozidel (12.04.2013)
Nařízení o provádění zimní údržby 2012, 2013 (19.11.2012)
Nařízení Rady města Litoměřic č. 2/2011, o placeném stání silničních motorových vozidel (07.09.2011)
Nařízení Rady města Litoměřic č. 1/2011, o placeném stání silničních motorových vozidel (20.07.2011)
Nařízení Rady města Litoměřic č. 2/2010, Parkování (27.12.2010)
Řád veřejného pohřebiště města Litoměřic (22.10.2007)
Nařízení města Litoměřice č. 3/2005, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (07.07.2005)
Nařízení Rady města č. 1/2005, o zákazu sběru hlemýždě zahradního (20.01.2005)
Nařízení Rady města č. 1/2004, o vymezení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (19.11.2004)