Městské okrsky

PŘEHLED MĚSTSKÝCH OKRSKŮ
Město je je rozděleno do třech okrsků, které se skládají celkem z osmi částí

OKRSEK „A“ část
Kocanda
Předměstí a Jiráskovy sady
Střed města
Zásada

OKRSEK „B“ část
Družba
Pokratice
Za nemocnicí a Mostná hora

OKRSEK „C“ část
Želetice a Mlékojedy