IZS, Tvůj ochránce

Na středeční dopoledne připravil ÚO PČR Litoměřice společně se Zdravým městem Litoměřice preventivní akci pro všechny „páťáky“ litoměřických základních škol. V rámci projektu “ Žáci v bezpečí“ se seznámili všichni přítomní školáci s jednotlivými složkami záchranného integrovaného systému.
Městská policie Litoměřice se prezentovala svou technickou vybaveností, především pomůckami k odchytu zvířat, motorovým člunem, hlídkovým vozem, donucovacími prostředky a přiblížila svoji činnost.  Na stanovišti PČR jim hlídka dopravních policistů předvedla neprůstřelnou vestu, přístroj na zjišťování alkoholu v dechu a další pomůcky. Kriminalistický technik popsal dětem svou práci na místě trestného činu, kterou doplnil o oblíbenou praktickou ukázkou zajišťování stop. Další složkou Policie ČR byli psovodi se svými psy, kteří se předvedli v plné parádě. Zajímavé stanoviště dětem připravili také poříční policisté a pyrotechnici. U hasičů si páťáci mohli vyzkoušet ochranné pomůcky a zblízka si prohlédnout vozidla a techniku používanou při jejich práci. Na ostatních neméně zajímavých stanovištích se žáci seznámili se záchrannou službou a ČČK. DDM Rozmarýn společně s BESIPem připravil dětem soutěž v jízdě zručnosti  na bicyklu. Plamínek a Tyflocentrum přichystalo pro žáky stanoviště, které jim přiblížilo život lidí se zdravotním handicapem.
Všichni účastníci akce si kromě zajímavých informací odnesli také různé preventivní pomůcky, které jim pomohou zvýšit jejich osobní bezpečnost.
Cílem této akce bylo, aby děti pochopily význam a součinnost složek IZS a jejich nenahraditelnou funkci v systému, což se povedlo. Nadšení a zvědavost „páťáků“ byla pro všechny organizátory tou nejlepší odměnou.