Dětský den bez úrazu

Dne 29. dubna 2014 se uskutečnila preventivní akce s názvem: Dětský den bez úrazu. Akce probíhá již tradičně každým rokem a je věnovaná žákům 2. tříd litoměřických základních a speciálních škol.
Cílem této akce bylo seznámit tuto věkovou skupinu s činností složek IZS a informovat ji o tom, že úraz není náhoda, a že při správném chování a dodržování pravidel, lze jeho následky zmírnit nebo dokonce zabránit.
Strážníci Městské policie Litoměřice informovali žáky:

  • o speciální technice a vybavenosti strážníků (odchytové prostředky a jejich názorné použití v praxi, donucovací prostředky, motorový člun, služební vozidlo, informace o městském kamerovém systému)
  • o pravidlech veřejného pořádku (venčení psů a problematika psích exkrementů ve městě, odhazování odpadků mimo odpadková místa, močení na veřejnosti, ničení majetku atd.)
  • o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (nebezpečí při jízdě na kole po chodníku, nebezpečí při jízdě na kole bez cyklistické přilby a její zákonná povinnost, instalace „botiček“ pro nesprávném parkování vozidla, bezpečné přecházení vozovky atd.)
  • o správném postupu jednání při mimořádné události (modelová situace s podáním telefonické informace operačnímu strážníkovy – uvedení jména přesného místa a popisu události)