Beseda v MŠ Kamarád

Dne 24. 4. 2015, od 10: 00 do 11: 00 hod. byla po vzájemné spolupráci strážníka MP Litoměřice Dominika Hanka s Alžbětou Drsovou, uskutečněna beseda, která zaměřena především na problematiku chování dětí k neznámým lidem. Děti se dozvěděly, jak správně přecházet silnici, co mají dělat, když se ztratí (znalost svého jména, příjmení a adresy), jak si počínat, když se ocitnou doma sami a někdo zazvoní. Součást přednášky bylo i seznámí s činností MP Litoměřice (dohledem na pořádek a bezpečnost ve městě, seznámení s donucovacími prostředky- obušek, pouta, střelná zbraň apod.).
V Praktické části se testoval účinek aplikované teorie. Dětem byly při pobytu na zahrádce nabízeny (strážníkem v civilním oblečení ) sladkost, a poté se dokumentovalo jejich počínání.
Závěr celé akce byl podle strážníků MP Litoměřice a učitelek Mateřské školy Kamarád hodnocen velice kladně. Beseda spojená s praxí přinesla řadu ponaučení a kladné momenty přispěli k vytvoření pozitivních vztahů mezi dětmi a strážníky.