NAŘÍZENÍ STAROSTY MĚSTA

č. 2 / 2018

hodnostní / funkční označení strážníků MP

Hodnostní / funkční označení strážníků MP v Litoměřicích se rozlišuje dle následujícího vzoru :

Umístění hodnostní / funkční označení strážníku MP :

Košile

-

na límci košile

Bunda (standard)

-

nad nápisem MĚSTSKÁ POLICIE

Bunda kombinézová -

na záložce nad odznakem MP

V Litoměřicích 22.10.2018

 

Ivan Králik - velitel MP

Mgr. Ladislav Chlupáč- starosta

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/