Nařízení velitele č.1/2018

Přechody u škol

Hlídky od 1.9. do 30.6. vždy ráno od 7,20 hod. do 8,00 hod.

budou provádět dozor na přechodech pro chodce :

směna č. 1

411.ZŠ Na Valech Na Valech , Masarykova

42

3.ZŠ B.Němcové

Osvobození

směna č 2

411.ZŠ Na Valech Na Valech , Masarykova

42SPgŠ Komenského Komenského,U katovny

směna č. 3

411.ZŠ Na Valech Na Valech , Masarykova

42

3.ZŠ B.Němcové

Osvobození

směna č. 4

411.ZŠ Na Valech Na Valech , Masarykova

42SPgŠ Komenského Komenského,U katovny

směna č. 5 1.ZŚ Masarykova Masarykova u fin.úřadu

V Litoměřicích 16.3.2018

Ivan Krílik velitel MP

na vědomí : Mgr.L.Chlupáč

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/