Nařízení velitele č. 1/2016

Směrnice pro lustrace (czech point)

Směrnice upravuje postupy a povinnosti při lustraci osob v centrálním registru přestupků a centrálním registru vozidel.

Postup – centrální registr přestupků:

-v programu AMIS (MIMIS) vyplnit informaci o „lustraci“

-po přihlášení do systému CZECH POINT vyplnit žádost o „opis z evidence přestupků“ účel - z. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, § 11a

číslo jednací – vygenerované z programu AMIS (MIMIS)

-vygenerovaný opis z evidence přestupků vytisknou (založit do šanonu) a dále uložit do složky „ISEP“ ve formátu PDF

Postup – centrální registr vozidel:

-v programu AMIS (MIMIS) vyplnit informaci o „lustraci“, přiložit vygenerované číslo jednací

Postup – u Policie ČR:

-v programu AMIS (MIMIS) vyplnit informaci o „lustraci“

V Litoměřicích 17.10.2016

Mgr. Ladislav Chlupáč- starosta

Ivan Králik- velitel MP

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/