NAŘÍZENÍ STAROSTY MĚSTA

Č.3 / 2015

Kterým se upravuje rozpis služeb hlídek Městské policie v Litoměřicích

Den

hlídka - ORION 41

hlídka – ORION 42

7:00- 7:15 - příprava do služby 7:15- 11:00 - plnění úkolů 11:00-11:30 - přestávka 11:30-15:30 - plnění úkolů 15:30-16:00 - přestávka 16:00- 18:30 - plnění úkolů 18:30- 19:00 – vyhodnocení služby

7:00- 7:15 - příprava do služby 7:15- 11:30 - plnění úkolů 11:30-12:00 - přestávka 12:00- 16:00 - plnění úkolů 16:00 -16:30 -přestávka 16:30- 18:30 - plnění úkolů 18:30-19:00- vyhodnocení služby

Směna č.5 -strážníci rozpis služeb dodržují děleni- 1/2 dle ORION 41 , 1/2 dle ORION 42.

Noc

19:00 – 19:15 – příprava do služby 19:15 – 23:00 - plnění úkolů 23:00- 23:30 - přestávka

23:30 – 2:30 - plnění úkolů

2:30 – 3:00

- přestávka

3:00- 6:30

- plnění úkolů

6:30 – 7:00 - vyhodnocení služby

19:00 - 19:15 - příprava do služby 19:15 - 23:30 - plnění úkolů 23:30- 24:00 - přestávka

0:00 - 3:00 - plnění úkolů 3:00 - 3:30 - přestávka 3:30 - 6:30 - plnění úkolů

6:30 - 7:00 - vyhodnocení služby

Rozpis kilometrů

Den : 1. hlídka PCO - 80 km

2. hlídka pěší ,cyklo /vozidlo pouze na

 

 

přesun hlídky – 50 km

Noc : 1. hlídka - PCO

 

2. hlídka

 

19:00 - 24:00

- 35 km

19:00- 24:00

- pěší ,cyklo - 0 km

00:00- 7:00

- 45 km

00:00- 7:00

- 45 km

Nařízení nabývá účinnosti ihned po vyhlášení. Tímto nařízením se ruší nařízení č.3/2008.

V Litoměřicích 22.9.2015

Mgr.Ladislav Chlupáč

 

starosta města

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/