M ě s t s k á p o l i c i e L i t o m ě ř i c e

Zahradnická 600/3, 412 01 Litoměřice, tel: 416 733 044

e-mail: mestska.policie@litomerice.cz, web: policie.litomerice.cz

Nařízení velitele č. 1/2015

Tísňová tlačítka Městská nemocnice Litoměřice

Čísla smyček / umístění tlačítek:

1.Centrální příjem - pavilon C 1.NP dveře č. 27

2.Centrální příjem - pohotovost pavilon C 1.NP dveře č. 25

3.Chirurgická ambulance -1 (u dveří) pavilon C 1.NP dveře č. 30

4.Chirurgická ambulance -2 (u okna) pavilon C 1.NP dveře č. 30

5.Gynekologická ambulance pavilon E 1.NP dveře č. 1109

6.Porodní sál – vstup pavilon E 1.NP

7.Dětské oddělení – ambulance pavilon B 5.NP dveře č. 521

8.Dětské oddělení – JIP pavilon B 5.NP dveře č. 520

9.Dětské oddělení – příjem pavilon B 4.NP dveře č. 412

10.Oddělení ARO – vstup pavilon G 1.PP

11.Oddělení ARO – centrál pavilon G 1.PP

Při komunikaci se zaměstnanci bezpečnostní agentury v Městské nemocnici je vždy validní pouze výše uvedený název oddělení (jednotné názvosloví jednotlivých oddělení).

Po obdržení signálu tísňového hlásiče prostřednictvím pultu PCO MP Litoměřice operátor (velitel směny nebo operátor MKS) odbaví přijetí signálu a okamžitě vyšle hlídku do Městské nemocnice Litoměřice s informací, na jakém oddělení nemocnice došlo ke stisku tísňového hlásiče. Následně informaci o stisku tísňového tlačítka předá zaměstnanci bezpečnostní agentury v nemocnici na telefonní číslo 416 723 817. Po nahlášení události pracovníkovi bezpečnostní agentury operátor PCO případně předá doplňující informace hlídce, která byla vyslána na místo. (např. místo vstupu do objektu, situace na místě, přítomnost pracovníka bezpečnostní agentury a pod.). Pro vstup do některých budov (E a G) nemocnice lze použít vstupní bezkontaktní kartu. Bezkontaktní vstupní karta objektu Městské nemocnice Litoměřice je umístěna ve vozidle PCO MP Litoměřice. Tato bezkontaktní karta slouží k otevírání vstupních dveří gynekologicko-porodnického pavilonu ( pavilon E ) a vstupních dveří na oddělení ARO ( pavilon G ). Ovládací klávesnice je umístěna u vchodu do budovy. V případě budovy E (porodnice) v zádveří. Odblokování zámku dveří se provede přiložením karty ke klávesnici a po zaznění signálu zadáním kódu 1234. Ihned po zadání kódu se zámek dveří odjistí. Karta umožní přímý vstup do budovy E (porodnice) a G (ARO). Ostatní pracoviště jsou přístupná hlavním nebo zadním vchodem (pohotovost). Karta současně slouží i pro otevírání vjezdové brány pro motorová vozidla, která je mezi pavilonem B a budovou staré nemocnice.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Strážníci vyslaní na místo provedou v případě potřeby úkon nebo zákrok v souladu se zákonem a informují operační středisko MP Litoměřice. Pracovníci městské nemocnice včetně pracovníků bezpečnostní agentury jsou o podmínkách použití tísňových tlačítek seznámeni vlastním předpisem.

Popis umístění tísňových tlačítek:

Centrální příjem

Panikové tlačítko je umístěno v místnosti č. 27 (124)

Centrální příjem - pohotovost

Panikové tlačítko je umístěno v místnosti č. 25 (125)

Zadní vchod - Pohotovost

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Chirurgická ambulance -1

Chirurgická ambulance -2

Centrální příjem chodba č. 120 zadní část. Místnosti č. 130, 131 dveře č. 30. Přístup přes posuvné dveře centrální příjem hlavní vstup nebo posuvné dveře vjezd pro vozidla záchranné služby (m.č.100) m.č. 132

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Gynekologická ambulance

Pavilon E 1.NP.

Tlačítko je situováno na zeď za vstupními dveřmi gynekologické ambulance místnost č.E1109

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Porodní sál – vstup

Pavilon E 1.NP.

Vnitřní vstupní dveře m.č. 04 vstup na kartu (terminál na bezkontaktní kartu). Tísňové tlačítko se nachází m.č. 1105

Vstup

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Dětské oddělení – ambulance

Pavilon B 5.NP dětská ambulance m.č. 521. Zaměstnanci bezpečnostní služby mají klíč od výtahu B1 (163). Tento výtah zastavuje přímo v prostorách vnitřní chodby dětského oddělení.

V případě neočekávané závady na výtahu B1 je vždy možné využít výtahy č. 164,165 nebo schodiště.

Přístup na oddělení v 5.NP a 4.NP

je poté možný po zazvonění u vstupních dveří.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Dětské oddělení – JIP

Pavilon B 5.NP výtah B1 cesta přímo na chodbu dětského odd. (163) místnost číslo 520.

Dětské oddělení – příjem

Pavilon B 4.NP výtah B1 (163) cesta přímo na chodbu dětského oddělení místnost číslo 412, která je situována naproti výtahu B1( ve 4.NP označen 448).

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Oddělení ARO

Pavilon G 1.PP pro použitý bočního vstupu je nutná bezkontaktní karta. Naproti bočnímu vstupu místnosti č. 0036 a 0022.

vstup

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Vzhledem k rozsáhlosti objektu nemocnice si každý strážník po seznámení s Nařízením velitele č.1/2015 v rámci výkonu služby osobně projde přístupové cesty k tísňovým hlásičům.

Zpracoval :

Pavel Frk

Technik MP Litoměřice

V Litoměřicích dne 4.9.2015

Schvaluji:

Mgr. Ladislav Chlupáč

Ivan Králik

Starosta

Velitel MP Litoměřice

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/