Nařízení velitele č. 3/2014

Směrnice pro odtah vozidel při čištění komunikací

Odtah vozidel při čištění komunikací se provádí dle § 19 odst. 5 a 6 zákona číslo 13/1997 Sb.

Postup hlídky před odtahem :

-hlídka zkontroluje a zaznamená umístnění dopravních značek v dané lokalitě 7 dní před určeným čištění komunikací.

-zjištěné nedostatky nahlásí vedoucí směny určenému pracovníkovi TSM

-provede kontrolu odstranění zjištěných nedostatků

Postup hlídky při odtahu :

-odtahované vozidlo musí splňovat zákonné podmínky pro odtah (vozidla ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, vozidla určené k poskytování zdravotnických služeb, vozidla požární ochrany a vozidla invalidů nelze odtáhnout)

-hlídka provede o odtahu vozidla videozáznam a fotodokumentaci:

-zaznamená místo, kde vozidlo stálo v době čištění komunikací (co porušilo)

-stav vozidla (poškození)

-vyplní formuláře o odtahu (1x pro MP, 1 x pro TSM-odtahovou službu) a dá pokyn k odtahu vozidla

-pokud jsou v obvodu určeného k čištění zjištěny nedostatky v umístnění značek nebo nebyly zjištěné závady odstraněny včas, nejsou splněny zákonné podmínky pro odtah vozidel

a vozidla z tohoto místa se nebudou odtahovat ! (může se jednat jen i o část ulice)

Řešení přestupku strážníkem na místě spáchání přestupku :

-strážník řeší přestupek na místě dle obecných pravidel řešení přestupků

-strážník řeší i ty řidiče, kteří porušili zákaz zastavení aniž jim bylo odtaženo vozidlo

Řešení odtahu- vydání vozidla:

Strážník řeší přestupek dle obecných pravidel řešení přestupků

-vyplnit protokol o vyřešení přestupku

-vyplnit doklad o vyřešení přestupku (pro vydání vozila)- předat provozovateli/držiteli vozidla

-provozovatele/držitele vozidla informovat o způsobu vydání vozidla

Ostatní úkony pro vydání vozidla činí, dle mandátní mandátní smlouvy technické služby

VLitoměřicích 1.10.2014

Mgr. Ladislav Chlupáč- starosta

Ivan Králik- velitel MP

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/