Příkaz starosty města

č.2 / 2014

Výstrojní řád strážníků Městské police v Litoměřicích

I.

Všeobecná ustanovení

1.Strážníkům městské policie je pro výkon služby poskytován služební stejnokroj, jehož rozsah s uvedením doby nošení je stanoven „Tabulkou výstrojních součástí služebního stejnokroje“, která je nedílnou součástí výstrojního řádu.

2.Služební stejnokroj je jednotného střihu a provedení.

3.Výstrojní součástky služebního stejnokroje jsou pořizovány z rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu pro městskou policii.

4.Výstrojní součástky služebního stejnokroje jsou majetkem městské policie a odměňují se po uplynutí doby nošení nebo v případech, kdy již nemohou sloužit svému účelu pro značné poškození vzniklé při výkonu služby. Vyřazení poškozených výstrojních součástek služebního stejnokroje před uplynutí doby nošení se provádí podle příslušných ustanovení o správě majetku. Veškeré oděvní součástky výstroje služebního stejnokroje se po uplynutí lhůt nošení stávají osobním vlastnictvím strážníka.

5.Pracovníci, kteří nevykonávají činnost na základě „OSVĚDČENÍ “ mohou svou pracovní činnost vykonávat v civilním oděvu.

II.

Výdej výstrojních součástí služebního stejnokroje

1Všechny výstrojní součástí služebního stejnokroje jsou strážníkům městské policie vydávány in natura.

2.Nárok na služební stejnokroj vzniká při nástupu k městské policii po skončení zkušební doby.

3.Obměna výstrojních součástí služebního stejnokroje se řídí „osobním kontem“, které je stanoveno částkou 20% z celkové výše nákladů na kompletní výstroj součástek služebního stejnokroje. Cena výstrojních součástek služebního stejnokroje je určena dle platného ceníku výstrojního skladu na daný rok, je aktualizována jedenkrát ročně (při tvorbě rozpočtu).

4.Nákup výstrojních součástek služebního stejnokroje je realizován hromadným nákupem dle požadavků strážníků a stavem jednotlivých „osobních kont“ strážníků. „Osobní konto“ může být strážníkem překročeno pouze v případě náhrady výstrojní součástky poškozené při výkonu zákroku, o překročení rozhodne velitel městské policie po předešlém záznamu o poškození, které strážník o poškození sepíše.

5.O vydaných výstrojních součástí služebního stejnokroje se vede evidence na osobní kartě strážníka. Osobní karta strážníka je součástí programového vybavení AMIS-POLICIE používaného městskou policií.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

III.

Nošení a udržování výstrojních součástí služebního stejnokroje

1.Strážníci jsou povinni být při výkonu služby řádně ustrojeni a dbát o to, aby služební stejnokroj byl čistý a vyžehlený.

2.Veliteli městské policie, jeho zástupci a velitelům směn přísluší právo a povinnost kontrolovat stav služebního stejnokroje strážníků při výkonu služby, a zda je užíván výhradně pro výkon služby.

3.Strážníci jsou povinni přidělené výstrojní součástky služebního stejnokroje používat výhradně pro výkon služby a svědomitě o ně pečovat. Veškeré výstrojní součástky služebního stejnokroje jsou udržovány nákladem strážníka.

IV.

Typy výstrojních součástí služebního stejnokroje

Služební stejnokroj strážníka dle zvláštních předpisů (vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii) tvoří tyto výstrojní součásti:

a)v letním /celoroční období:

-modrá košile s krátkým rukávem,

-modrá polokošile s krátkým rukávem,

-svetr černé barvy V,

-černé triko s nápisem MĚSTSKÁ POLICIE,

-bunda černé barvy KLASIK / SIGNÁL / FLEEC,

-kravata černé barvy,

-černé kalhoty,

-čepice „brigadýrka“/ „baseballka“ s páskou s bílými a tmavě modrými šachovnicově, uspořádanými čtverci, umístěnou viditelně po celém obvodu čepice s odznakem na čelní části, čepice ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, na němž je v horní části zlatě, ražené slovo ”MĚSTSKÁ” a v dolní části slovo ”POLICIE”,

-černé boty, černé ponožky.

b) v zimním období:

-modrá košile,

-svetr černé barvy V,

-černé triko s nápisem MĚSTSKÁ POLICIE,

-kravata černé barvy,

-černé kalhoty,

-černé zimní boty, černé ponožky,

-bunda černé barvy KLASIK / SIGNÁL / FLEEC / PARKER,

-doplňková výstroj : šála, rukavice,

-čepice „brigadýrka“/ „baseballka“ s páskou s bílými a tmavě modrými šachovnicově, uspořádanými čtverci, umístěnou viditelně po celém obvodu čepice s odznakem na čelní části, čepice ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, na němž je v horní části zlatě, ražené slovo ”MĚSTSKÁ” a v dolní části slovo ”POLICIE”, pletená čepice (kulich) s nápisem

MĚSTSKÁ POLICIE.

c) v přechodném období a chladném počasí:

výstrojní součásti služebního stejnokroje upřesní velitel městské policie dle konkrétní situace, přičemž lze stanovit kombinaci výstrojních součástí pro letní a zimní období.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

d) speciální výstrojní součásti služebního stejnokroje strážníka:

kombinéza / půlená kombinéza černé barvy opatřená nápisem ”MĚSTSKÁ POLICIE”.

Speciální ústroj strážníka je používána nočními hlídkami, přičemž bunda kombinézy netvoří rozhalenku.

e) zvláštní vybavení,

-reflexní vesta opatřená nápisem ”MĚSTSKÁ POLICIE” 2 ks ve vozidle

-pláštěnka černé barvy s nápisem ”MĚSTSKÁ POLICIE” 2 ks ve vozidle.

Jednotlivé varianty služebního stejnokroje strážníka jsou vyobrazeny v obrazové části výstrojního řádu.

V.

Vrácení výstrojních součástí služebního stejnokroje

1Při ukončení – rozvázání pracovního poměru je strážník povinen vrátit všechny výstrojní součásti služebního stejnokroje strážníka, mimo osobní součástky (košile, vázanka, rukavice, šála, obuv, ponožky, svetr), které z rozhodnutí městské policie mohou v jednotlivých případech přecházet do vlastnictví odcházejícího strážníka po uhrazení částky za nevynošenou dobu.

2.Od uhrazení za nevynošenou dobu výstrojních součástí služebního stejnokroje strážníka může velitel městské policie ustoupit:

a)uplynula –li nejméně poloviční doba nošení,

b)byl-li pracovník uvolněn z organizačních změn,

c)při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu,

d)v případě úmrtí strážníka.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tímto Příkazem starosty města se ruší Příkaz starosty města č. 6/2003.

Součástí tohoto příkazu je příloha č. 1 - 18 x obrazová část a příloha č. 2 - tabulka výstrojních součástí služebního stejnokroje.

V Litoměřicích: 10.2.2014

…………………………………………….

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

PŘÍLOHA č. 2

Tabulka výstrojních součástí služebního stejnokroje

PŘEDMĚT

Počet kusů (párů)

doba životnosti v měsících

 

 

 

čepice brigadýrka

1

36

čepice baseball

1

24

pletená čepice-kulich

1

36

bunda - KLASIK

1

36

bunda - SIGNÁL

1

36

bunda -PARKER

1

48

bunda -FLEEC

1

36

kombinéza

1

24

kombinéza –půlená

 

 

- kalhoty

2

24

- bunda

1

36

svetr

1

24

košile

2

12

polokošile

2

24

kalhoty

2

24

vázanka + spona

2

24

ponožky

10

6

rukavice

1

36

šála

1

36

termoprádlo

sada

24

boty –letní

1

24

boty-zimní

1

36

opasek

1

60

pouzdro na revolver

1

60

 

 

 

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

PŘEDMĚT

Počet kusů (párů)

doba životnosti v měsících

 

 

 

pouzdro na tomfu

1

60

pouzdro na pouta

1

60

pouzdro na sl. průkaz

1

60

označení MP

sada

48

sluneční brýle

1

do poškození

pouta

1

do poškození

tomfa

1

do poškození

odznaky

sada

do poškození

 

 

 

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

PŘÍLOHA č. 1

Letní období 1

letní období:

-modrá košile s krátkým rukávem,

-kravata černé barvy,

-černé kalhoty,

-černé boty, černé ponožky,

-čepice „brigadýrka“ s páskou s bílými a tmavě modrými šachovnicově uspořádanými čtverci, umístěnou viditelně po celém obvodu čepice s odznakem na čelní části čepice ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, na němž je v horní části zlatě ražené slovo ”MĚSTSKÁ” a v dolní části slovo ”POLICIE”.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Letní období 1 a

letní období:

-modrá košile s krátkým rukávem,

-kravata černé barvy,

-černé kalhoty,

-černé boty, černé ponožky,

-čepice „baseballka“s páskou s bílými a tmavě modrými šachovnicově uspořádanými čtverci, umístěnou viditelně po celém obvodu čepice s odznakem na čelní části čepice ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, na němž je v horní části zlatě ražené slovo ”MĚSTSKÁ” a v dolní části slovo ”POLICIE”.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Letní období 1 b

letní období:

-modrá košile s krátkým rukávem,

-černé kalhoty,

-černé boty, černé ponožky,

-čepice „brigadýrka“ s páskou s bílými a tmavě modrými šachovnicově uspořádanými čtverci, umístěnou viditelně po celém obvodu čepice s odznakem na čelní části čepice ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, na němž je v horní části zlatě ražené slovo ”MĚSTSKÁ” a v dolní části slovo ”POLICIE“.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Letní období 1 c

letní období:

-modrá košile s krátkým rukávem,

-černé kalhoty,

-černé boty, černé ponožky,

-čepice „basebalka“ s páskou s bílými a tmavě modrými šachovnicově uspořádanými čtverci, umístěnou viditelně po celém obvodu čepice s odznakem na čelní části čepice ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, na němž je v horní části zlatě ražené slovo ”MĚSTSKÁ” a v dolní části slovo ”POLICIE”.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Letní období 1 d

letní období:

-modrá polokošile s krátkým rukávem,

-černé kalhoty,

-černé boty, černé ponožky,

-čepice „brigadýrka“ s páskou s bílými a tmavě modrými šachovnicově uspořádanými čtverci, umístěnou viditelně po celém obvodu čepice s odznakem na čelní části čepice ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, na němž je v horní části zlatě ražené slovo ”MĚSTSKÁ” a v dolní části slovo ”POLICIE”.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Letní období 1e

letní období:

-modrá polokošile s krátkým rukávem,

-černé kalhoty,

-černé boty, černé ponožky,

-čepice „baseballka“ s páskou s bílými a tmavě modrými šachovnicově uspořádanými čtverci, umístěnou viditelně po celém obvodu čepice s odznakem na čelní části čepice ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, na němž je v horní části zlatě ražené slovo ”MĚSTSKÁ” a v dolní části slovo ”POLICIE”,

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Celoroční období 2

letní období:

-modrá košile s krátkým rukávem,

-bunda KLASK černé barvy (pod bundou černý svetr V),

-kravata černé barvy,

-černé kalhoty,

-černé boty, černé ponožky,

-čepice „brigadýrka“ s páskou s bílými a tmavě modrými šachovnicově uspořádanými čtverci, umístěnou viditelně po celém obvodu čepice s odznakem na čelní části čepice ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, na němž je v horní části zlatě ražené slovo ”MĚSTSKÁ” a v dolní části slovo ”POLICIE”.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Celoroční období 2 a

letní období:

-modrá košile s krátkým rukávem,

-bunda KLASIK černé barvy (pod bundou černý svetr V),

-kravata černé barvy,

-černé kalhoty,

-černé boty, černé ponožky,

-čepice „baseballka“ s páskou s bílými a tmavě modrými šachovnicově uspořádanými čtverci, umístěnou viditelně po celém obvodu čepice s odznakem na čelní části čepice ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, na němž je v horní části zlatě ražené slovo ”MĚSTSKÁ” a v dolní části slovo ”POLICIE”.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Celoroční období 2 b

celoroční období:

-modrá košile s krátkým rukávem/černé triko s nápisem „městská policie“,

-černá fleecová bunda (pod bundou možnost-černý svetr V v případě košile),

-kravata černé barvy (ke košili),

-černé kalhoty,

-černé boty, černé ponožky,

-čepice „brigadýrka“ s páskou s bílými a tmavě modrými šachovnicově uspořádanými čtverci, umístěnou viditelně po celém obvodu čepice s odznakem na čelní části čepice ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, na němž je v horní části zlatě ražené slovo ”MĚSTSKÁ” a v dolní části slovo ”POLICIE”.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Celoroční období 2 c

celoroční období:

-modrá košile s krátkým rukávem/černé triko s nápisem „městská policie“,

-černá fleecová bunda (pod bundou možnost-černý svetr V v případě košile),

-kravata černé barvy (ke košili),

-černé kalhoty,

-černé boty, černé ponožky,

-čepice „baseballka“ s páskou s bílými a tmavě modrými šachovnicově uspořádanými čtverci, umístěnou viditelně po celém obvodu čepice s odznakem na čelní části čepice ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, na němž je v horní části zlatě ražené slovo ”MĚSTSKÁ” a v dolní části slovo ”POLICIE”.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Celoroční období 2 d

celoroční období:

-modrá košile s krátkým rukávem,

-bunda SIGNÁL (pod bundou černý svetr V),

-kravata černé barvy,

-černé kalhoty,

-černé boty, černé ponožky,

-čepice „brigadýrka“ s páskou s bílými a tmavě modrými šachovnicově uspořádanými čtverci, umístěnou viditelně po celém obvodu čepice s odznakem na čelní části čepice ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, na němž je v horní části zlatě ražené slovo ”MĚSTSKÁ” a v dolní části slovo ”POLICIE”.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Celoroční období 2 e

celoroční období:

-modrá košile s krátkým rukávem,

-bunda SIGNÁL (pod bundou černý svetr V),

-kravata černé barvy,

-černé kalhoty,

-černé boty, černé ponožky,

-čepice „baseballka“ s páskou s bílými a tmavě modrými šachovnicově uspořádanými čtverci, umístěnou viditelně po celém obvodu čepice s odznakem na čelní části čepice ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, na němž je v horní části zlatě ražené slovo ”MĚSTSKÁ” a v dolní části slovo ”POLICIE”.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Zimní období 3

zimním období:

-modrá košile,

-zimní bunda PARKER černé barvy (pod bundou černý svetr V),

-kravata černé barvy,

-černé kalhoty,

-černé boty, černé ponožky,

-čepice „brigadýrka“ s páskou s bílými a tmavě modrými šachovnicově uspořádanými čtverci, umístěnou viditelně po celém obvodu čepice s odznakem na čelní části čepice ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, na němž je v horní části zlatě ražené slovo ”MĚSTSKÁ” a v dolní části slovo ”POLICIE”,

-doplňková výstroj : šála, rukavice.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Zimní období 3 a

zimním období:

-modrá košile,

-zimní bunda PARKER černé barvy (pod bundou černý svetr V),

-kravata černé barvy,

-černé kalhoty,

-černé boty, černé ponožky,

-čepice „baseballka“ s páskou s bílými a tmavě modrými šachovnicově uspořádanými čtverci, umístěnou viditelně po celém obvodu čepice s odznakem na čelní části čepice ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, na němž je v horní části zlatě ražené slovo ”MĚSTSKÁ” a v dolní části slovo ”POLICIE”,

-doplňková výstroj : šála, rukavice.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Zimní období 3 b

zimním období:

-modrá košile,

-zimní bunda PARKER černé barvy (pod bundou černý svetr V),

-kravata černé barvy,

-černé kalhoty,

-černé boty, černé ponožky,

-pletená čepice (kulich) s nápisem MĚSTSKÁ POLICIE,

-doplňková výstroj : šála, rukavice.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Zimní období 3 c

zimním období:

-modrá košile,

-bunda KLASK černé barvy (pod bundou černý svetr V),

-kravata černé barvy,

-černé kalhoty,

-černé boty, černé ponožky,

-pletená čepice (kulich) s nápisem MĚSTSKÁ POLICIE,

-doplňková výstroj : šála, rukavice.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Zimní období 3 d

zimním období:

-modrá košile,

-bunda SIGNÁL (pod bundou černý svetr V),

-černé kalhoty,

-černé boty, černé ponožky,

-pletená čepice (kulich) s nápisem MĚSTSKÁ POLICIE,

-doplňková výstroj : šála, rukavice.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/

Noční ústroj 4

Noční ústroj:

-kombinéza / půlená kombinéza,

-modrá košile s krátkým rukávem/černé triko s nápisem „městská policie“,

-černé boty, černé ponožky,

-čepice „brigadýrka“ nebo „baseballka“ s páskou s bílými a tmavě modrými šachovnicově uspořádanými čtverci, umístěnou viditelně po celém obvodu čepice s odznakem na čelní části čepice ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím, na němž je v horní části zlatě ražené slovo ”MĚSTSKÁ” a v dolní části slovo ”POLICIE” / pletená čepice (kulich) s nápisem

MĚSTSKÁ POLICIE.

-v zimním období:,

doplňková výstroj : šála, rukavice.

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/