Nařízení velitele č. 5/2009

Předávání poznatků týkající se nezletilých a mladistvých

Setká-li se strážník při své kontrolní činnosti s trestním-přestupkovým jednáním nebo jiným negativním jevem (kouření, pití alkoholu, hraní na výh. hracích automatech a pod.) týkající se nezletilých a mladistvých, vždy sepíše úřední záznam. Tento úřední záznam bude předán na odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ.

V Litoměřicích 1.7.2009

Ivan Králik- velitel MP

Na vědomí . Mgr.Ladislav Chlupáč- starosta

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/