Nařízení velitele č.9/2008

Úkoly městské policie

Strážníci městské policie při své činnosti postupují podle zákonných norem vymezující činnost obecní policie.

Strážníci zejména plní tyto úkoly:

………Kontroly veř. pořádku (černé skládky, pálení odpadů,hluk,znečišťování veř. prostranství apod. )

……….Kontroly BESIPu (zákazy stání,zastavení,stání na zeleni apod.)

………..Asistence při čištění komunikací (odtahy)

……….Kontroly záborů veřejného prostranství ( reklamní „áčka“, kontejnery, stavební materiál )

……….Kontroly vyhrazených parkovišť ( pro invalidy, předplacené karty)

……….Kontroly psů (vyhláška o psech)

……….Kontroly placených zón parkování

……….Pevné body v závadových lokalitách ( parkány,Jir.sady, Masarykova ul., Mostná hora, parčík u Družby apod.)

……….Přechody pro chodce ( u škol)

……….Prověřování signálů z pultu centrální ochrany+ kódování objektů

……… Prověřování (telefonických) oznámení občanů

……… Kontroly kontejnerů osazených TSM (zaplněnost, skladování odpadů nelitoměřických občanů a podnikatelů)

……… Odhalování komunikačních závad (poškozené dopr.značení,propadlé vozovky a chodníky, v zimním období závady ve sjízdnosti a schůdnosti vozovek a chodníků)

……… Odchyt toulavých zvířat (v případě že na výzvu nereaguje pí.Maskulánisová nebo když se nejedná o psi)

……… Doručování písemností (nedoručitelné písemnosti pro odbory MÚ ,soudy, apod.)

……… Spolupráce – práce pro odbory MÚ (doprava, živnosťák, přestupky, ekonomika)

……… Zamykání- odmykání Parkánů

V Litoměřicích 25.7.2008

Ivan Králik velitel MP

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/