Nařízení velitele č.8/2008

Směrnice pro instalaci a demontáž „botiček“

Instalace:

Botičku lze instalovat po splnění zákonných podmínek – zákon O obecní policii. Před instalování botičky na vozidlo provede strážník fotodokumentaci postavení vozidla v širších vztazích a vypíše formulář – Protokol o instalaci.

Botičku lze instalovat na vozidlo pouze na přední kolo na straně řidiče.

Po instalaci botičky se za stěrač čelního skla na straně řidiče umístí informační letáček s informaci pro řidiče osazení vozidla botičkou.

Demontáž:

Botičku lze demontovat po splnění zákonných podmínek – zákon O obecní policii. Před demontáží strážník provede poučení osoby, která požádala o demontáž botičky.

Strážník vyplní formulář o demontáži botičky, vyřeší přestupek. Po vyřešení přestupku se demontuje botička z vozidla.

V Litoměřicích 25.7.2008

Ivan Králik velitel MP

This HTML is created from PDF at https://www.pdfonline.com/convert-pdf-to-html/